اصفهان

اصفهان

دفتر خدماتی و نظافتی پارسا
شرکت نظافتی پارسا

اصفهان

دفتر خدماتی و نظافتی پارسا اصفهان

ارایه کننده خدمات نگهداری کودک و سالمند در منزل

خدمات پذیرایی مجالس و تمیزکاری و نظافت

شرکت نظافتی پارسا

اصفهان خ بزرگمهر چهار راه هشت بهشت اول هشت بهشت غربی جنب بانک مسکن ساختمان فدک طبقه همکف واحد ۹

۰۳۱۳۲۶۴۷۷۹۶

۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۴

۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۳