استخدام

فرم استخدام شرکت خدماتی و نظافتی پارسا اصفهان

دفتر خدماتی و نظافتی پارسا

شرکت نظافتی پارسا

نام خانوادگی را با پسوند فامیل وارد کنید

شماره موبایل یا تلفن خود را (جهت ارتباط شرکت با شما ) در فیلد بالا وارد کنید

نگهداری سالمند و کودک در منزل کارفرما می باشد و کارهای تمیزکاری به صورت موقت بستگی به مکان و درخواست کارفرمایان مختلف متغیر می باشد.

در این کادر می توانید توضیحات کامل در مورد چگونگی کار خود و انتظارات از کار را بیان کنید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

پس از پر کردن فرم در ساعات ادارای با دفتر تماس حاصل کنید.

۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۴-۰۹۱۳۰۹۰۰۸۰۳  واتس اپ